Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Prace remontowo-budowlane wiążą się z problemem gromadzenia gruzu i innego rodzaju odpadów. Nielegalne jest ich przetrzymywanie na posesji oraz niewłaściwa utylizacja. Prawo bowiem zakazuje wyrzucenia gruzu do pojemników na śmieci ani ich workowania w celu zabrania przez śmieciarkę lub co gorsza wywiezienie np. do lasu. Jeżeli gruz nie może zostać poddany recyklingowi, konieczne jest jego odpowiednie zabezpieczenie i wywóz do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie każdej gminy.

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Dlaczego utylizacja gruzu objęta jest przepisami?

Gruz poremontowy oraz inne odpady budowlane to materiały, które zagrażają środowisku naturalnemu poprzez negatywne oddziaływanie niebezpiecznych substancji, dlatego ich utylizacja została objęta stosownymi przepisami. Należy więc gromadzić je w specjalnych pojemnikach i wywieźć w wyznaczone miejsce przez PSZOK. Niestety, prawidłowa utylizacja gruzu to problem większości osób, które podjęły się prac budowlanych, dlatego najprostszym i pewnym sposobem na wywóz odpadów remontowych jest wynajęcie kontenera na gruz przez firmę, która kompleksowo zajmie się jego prawidłowym zabezpieczeniem i legalnym wywozem.

Wynajem kontenera do wywozu gruzu

Wywóz gruzu w Rewalu i okolicach można powierzyć profesjonalnej firmie. Jest to najprostszy sposób na bezproblemową i legalną utylizację materiałów budowlanych bez względu na ich ilość. Kontenery na gruz są bardzo pojemne i przystosowane do jego legalnego składowania. Nie trzeba też przejmować się jego przetransportowaniem w miejsce utylizacji. Wynajęcie firmy to wreszcie gwarancja, że zabezpieczenie gruzu na terenie budowy jest zgodne z przepisami prawa, a my nie poniesiemy kar finansowych.