Najważniejsze prace ziemne wykonywane na placach budowy

Każda inwestycja budowlana rozpoczyna się od prac ziemnych. Takie roboty dzieli się na kilka etapów, spośród których najczęściej wyróżnia się trzy – prace przygotowawcze, podstawowe oraz wykończeniowe. Przy każdej z nich wykorzystuje się najczęściej specjalistyczne maszyny takie jak np. koparki, ładowarki czy wywrotki. Na czym w praktyce polegają roboty ziemne okołobudowlane? Wyjaśniamy to w dzisiejszym wpisie.

Najważniejsze prace ziemne wykonywane na placach budowy

Co wchodzi w zakres przygotowawczych prac ziemnych?

Przygotowawcze prace ziemne to, jak sama nazwa wskazuje, wszystkie czynności, których celem jest przygotowanie terenu pod budowę zgodnie z założeniami projektowymi. W praktyce takie roboty ziemne obejmują oczyszczenie i odpowiednie ukształtowanie terenu. Najczęściej zalicza się do nich usunięcie drzew i zarośli, zdjęcie hummusu, wyrównanie podłoża oraz odwodnienie działki. Niekiedy na tym etapie prac dodatkowo zagęszcza się grunt odpowiednim kruszywem lub wywozi nadmiar ziemi. Ponadto, jeżeli teren inwestycyjny był wcześniej zabudowany, realizowane przez nas m.in. w Pobierowie roboty ziemne mogą obejmować też rozbiórkę aktualnych budynków, w tym np. zasypywanie starych fundamentów itp.

Na czym polegają podstawowe i wykończeniowe roboty ziemne?

Wśród podstawowych robót ziemnych wymienia się wykonywanie wszelkich wykopów i nasypów. Takie prace w pierwszej kolejności mają na celu przygotowanie przestrzeni pod fundamenty, a w drugiej ich bezpośrednie wykonanie. Poza tym w ich zakres wchodzi również przystosowanie terenu pod budowę obiektów nietypowych takich jak baseny, oczyszczalnie ścieków lub różnego rodzaju instalacje. Prace wykończeniowe z kolei dotyczą estetycznego zagospodarowania terenu inwestycyjnego już po wzniesieniu budowli. Najczęściej polegają na wyrównywaniu i utwardzaniu podłoża wokół obiektów.