Jak przygotować nawierzchnię pod kostkę brukową?

Kostka brukowa to stały element na podjazdach do garażu, nawierzchniach przed domem, biurem. Coraz częściej robi się z niej schody. Najczęściej kostkę układają  wyspecjalizowane firmy brukarskie, ale wiele osób podejmuje się samodzielnego wykonania tego zadania. Fachowcy twierdzą, że nie jest to trudne, ale trzeba poznać podstawowe zasady, aby kostka wyglądała estetycznie i spełniała swoje funkcje.

Jak przygotować nawierzchnię pod kostkę brukową?

Aranżacja nawierzchni

Planując otoczenie wokół domu, chcemy, aby wyglądało ono równo, pięknie i było trwałe. Dobieramy odpowiednie kolory, kształty, palisady. Efekty tych starań będą dawały efekty pod warunkiem odpowiednio przygotowanego wcześniej podłoża. Jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przenoszenie obciążeń z nawierzchni na grunt. Pełni rolę warstwy mrozoodpornej i daje gwarancję równego ułożenia. Na warstwie podbudowy rozkłada się warstwę wyrównawczą, czyli piaskową. Powinna ona być równa i mieć odpowiednie nachylenie. Zbyt duże różnice w tej warstwie mogą prowadzić do powstania nierówności nawierzchni. Źle wykonana podbudowa będzie prowadziła do zapadania się chodnika.

Zasady wykonywania podbudowy pod kostkę

Grubość tej warstwy powinna być dostosowana do planowanego obciążenia nawierzchni. Dla ścieżek pieszych stosuje się grubość 10-20cm, ale w przypadku podjazdów i nawierzchni, po których będzie się odbywał ruch kołowy powinno to być 25-40cm. Podbudowa musi być przepuszczalna dla wody, umożliwiać jej szybkie odprowadzanie i nie zatrzymywać wilgoci. Najczęściej stosuje się takie materiały jak żwir, tłuczeń, żużel. Układa się warstwami i każdą z nich zagęszcza mechanicznie. Czasem wskazane jest wykonanie warstwy rozsączającej z piasku. W trakcie układania kostki brukowej trzeba pozostawić szczeliny między poszczególnymi elementami, które trzeba uzupełnić piaskiem, po czym ubija się nawierzchnię.