Bezpieczna rozbiórka budynku. O czym należy pamiętać?

Wszystkie istniejące budynki mają określone przeznaczenie i rozmaitą żywotność uzależnioną od ich konstrukcji, zastosowanych materiałów, a także stopnia wyeksploatowania. W przypadku, gdy obiekty nie są już potrzebne, często konkretny obszar przeznacza się na inne cele. Przygotowanie terenu pod nową inwestycję w takiej sytuacji wiąże się jednak z koniecznością pozbycia się budowli znajdujących się na danej posesji. W tym celu niezbędne okaże się przeprowadzenie rozbiórki lub wyburzenia. W Kamieniu Pomorskim firmą specjalizującą się w zleceniach tego rodzaju jest przedsiębiorstwo Roboty Ziemne Ładniak, które zajmuje się też wywozem i zagospodarowaniem gruzu, wynajmem ciężkiego sprzętu budowlanego, a także sprzedażą i dostawą kruszyw. Przekonajmy się, jak wyglądają takie prace i co jest ważne dla zachowania bezpieczeństwa.

koparka na gąsienicach

Jak prowadzi się rozbiórki i wyburzenia?

Prace rozbiórkowe polegają na demontażu danego obiektu w celu odzyskania zastosowanych w nim materiałów. W ten sposób postępuje się zwykle wówczas, gdy chodzi o wartościową dachówkę, cegły czy elementy wyposażenia, a także wtedy, kiedy istnieją obawy o stan budynków sąsiadujących. Prace wyburzeniowe oznaczają celowe niszczenie konstrukcji przy zastosowaniu narzędzi ręcznych np. przy cięciu żelbetu, a także ciężkiego sprzętu budowlanego w postaci koparek wyburzeniowych.

Co jest ważne podczas rozbiórek i wyburzeń?

By prace wyburzeniowe i rozbiórkowe przebiegały bezpiecznie, niezbędne okaże się przestrzeganie podstawowych zasad BHP oraz posługiwanie się odpowiednim sprzętem. Podstawą stanie się zabezpieczenie terenu przez jego ogrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych. Ważne okaże się też zachowywanie właściwych odległości od pracującego sprzętu oraz wykorzystywanie wiedzy na temat statyki budowli i właściwości wytrzymałościowych materiałów budowlanych. Istotna jest także pełna sprawność zastosowanych urządzeń.