5 zasad tworzenia wykopów pod fundamenty

Budowa solidnego domu zaczyna się od poprawnie wykonanych fundamentów. Aby zapewnić trwałość budynku, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich zasad przy tworzeniu wykopów. Oto najważniejsze z nich!

5 zasad tworzenia wykopów pod fundamenty

Wytyczenie fundamentów przez geodetę

Pierwszą zasadą, która powinna być przestrzegana podczas tworzenia np. wykopów pod fundamenty w Gryficach, jest wytyczenie ich przez geodetę. Należy pamiętać, że podczas budowy każdy centymetr ma znaczenie, dlatego nie powinno się ryzykować i wykonywać wytyczenia samodzielnie.

Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych

Kolejnym krokiem jest wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych. Badania te pozwolą na określenie warunków gruntowych w miejscu, gdzie będą się znajdować fundamenty. Na tej podstawie można dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów oraz ich głębokość.

Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykopami należy usunąć wierzchnią warstwę ziemi, tak aby pozbyć się roślinności i innych elementów, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość fundamentów. W przypadku wykonywania wykopów w miejscach o dużej wilgotności konieczne może być też wykonanie drenażu.

Wykonanie wykopów

Kolejnym krokiem jest wykonanie wykopów – ręcznie lub przy wykorzystaniu koparek. Podczas pracy należy przestrzegać odpowiednich wymiarów podanych w projekcie oraz dbać o równość ścian. Ważne jest również, aby odwodnić wykopy w celu uniknięcia osuwania się ziemi.

Zabezpieczenie wykopów

Ostatnią zasadą, która powinna być przestrzegana przy tworzeniu wykopów pod fundamenty, jest zabezpieczenie ich przed osunięciem się ziemi. Sposób zabezpieczenia będzie uzależniony od rodzaju gruntu i głębokości wykopu. Można stosować różne metody zabezpieczenia, takie jak: wbicie pali, zastosowanie specjalnych płyt lub wykonanie skarp.